Skip to content

Assessorament a obra – Desplaçaments a Instal·lacions.

Elaboració de càlculs d'il·luminació i plànols de disposició de lluminàries.

Elaboració de càlculs d'estalvi energètic i retorn d'inversió.

Disseny, desenvolupament i fabricació de productes a mesura.

Seguiment post-venda.